Affärsidé: ProAktiv Resurs effektiviserar och skapar bästa resurser för bästa RESULTAT.

Vision: Ett innovativt, ledande företag som tillsammans med andra framåtskapande företag tar tillvara på människors klokhet vilket skapar rättvisare och bättre resurser för alla. Att varje individ månar om sitt fysiska och psykiska välmående optimerar en genuin omtanke om vår globala miljö. Ett modernt och ikraftsättande förhållningssätt att tänka och att vara.

Kärnvärden:

  
Nytänkande – mod och kunskap till att hitta nya, innovativa vägar till människans tillfrisknande och välmående.   
Delaktighet -
sprida kunskap, kompetens och medmänsklighet som är för klienten, företagets och samhällets bästa.          
Högklassighet – hög kompetensnivå ger möjlighet till konstant förbättrade resultat som överträffar klienters förväntningar. Miljötänkande – ett aktivt deltagande i att använda lösningar och produkter som värnar och förbättrar vår planet.

 
Välkommen!Vision FramgångskonceptVåra tjänsterOm ossMetoder & Målgrupp
All Rights Reserved...